Eliberare documente de identitate şi călătorie

Cartea de identitate

 

Folosim această ocazie pentru a vă recomanda accesarea, mult mai facilă, a serviciilor consulare prin intermediul Ghișeului consular virtual www.econsulat.ro pentru diminuarea considerabilă a timpilor de așteptare și eliminarii riscului de a vă prezenta la sediul Secției Consulare fără documentele necesare.

Telefon Call Center (informatii consulare pentru cetatenii romani): +62 21 3106240

Email Call Center (informatii consulare pentru cetatenii romani): contact@informatiiconsulare.ro 

 

A. REÎNNOIREA CĂRŢII DE IDENTITATE

În cazul expirării, furtului, pierderii, deteriorării cărţii de identitate, sau schimbării numelui după căsătorie/divorţ, cetăţenii români au la dispoziţie următoarele variante:

1. Reînnoirea cărţii de identitate, prin procură întocmită la oficiul consular.

Aceasta se poate solicita cu maximum 6 luni înainte de expirarea cărţii de identitate/buletinului. Procura se întocmeşte în baza unui document de identitate valabil (carte de identitate, adeverinţă provizorie de identitate, paşaport electronic simplu/temporar sau titlu de călătorie valabil). Documente necesare:

 • Paşaportul valabil/Cartea de identitate românească
 • 4 fotografii pe fundal alb, de dimensiuni exacte 3 cm x 4 cm cu o banda albă de 7 mm la bază. Atenţie: nu se primesc fotografii care nu au exact 7 mm de bandă albă la bază, sau sunt pe fundal colorat.

2. Deplasarea in România în vederea reînnoirii cărţii de identitate.

Dacă solicitantul nu are un paşaport valabil, deplasarea se va face pe baza unui titlu de călătorie eliberat de ambasadă.

Important!

Cetăţeanul român care nu mai este în posesia documentului de identitate (urmare a furtului sau pierderii) va prezenta raportul poliţiei indoneziene şi traducerea în engleză efectuată de un traducător autorizat, sau va da o declaraţie pe propria răspundere prezentând situaţia şi condiţiile în care a pierdut sau i s-au furat documentele respective, declaraţie care va fi autentificată de către ambasadă.
 

B. PRIMA CARTE DE IDENTITATE

Prima carte de identitate se eliberează prin prezentarea minorului însoţit de părinţi la serviciul de evidenţă a populaţiei din judeţul în care părinţii au avut ultimul domiciliu. Doar în cazul excepţional în care minorul are motive întemeiate şi demonstrabile că nu se poate deplasa în ţară, documentele pot fi acceptate de ambasadă şi trimise pentru a fi procesate în ţară, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.

PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

Documente necesare

 • documentul eliberat de autorităţile indoneziene din care să rezulte motivul întemeiat (boală etc.) pentru care nu se poate deplasa în ţară, tradus de către un traducător autorizat şi supralegalizat.
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal;
 • certificatul de naştere, original şi 2 fotocopii;
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original şi 2 fotocopii;
 • documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi 2 fotocopii;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecatorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi 2 fotocopii;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate - 7 lei;
 • timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezinta la ghiseu, însotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana careia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de parintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, desi a fost încredintat, prin hotarâre judecatorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a parintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului sa fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia prevazută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului consular, iar în situaţiile în care parintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie sa fie autentificată la notarul public român sau la un alt oficiu consular.

Termen de rezolvare: 3 luni


DUPA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

Documente necesare:
-documentul eliberat de autorităţile statului indonezian din care să rezulte motivul întemeiat (boală, studii) pentru care nu se poate deplasa în ţară, tradus de un traducator autorizat si legalizat de Sectia Consulara

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul de nastere, original si copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 • declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata în cererea de  eliberare a actului de identitate, coroborata cu imaginea preluata ori cu fotografia atasata cererii, apartine solicitantului;
 • fisa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizata de unitatea de politie de la locul de domiciliu sau resedinta al solicitantului;
 • chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - de 7 lei;
 • timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei.


În situatia în care eliberarea primului act de identitate este solicitată după împlinirea vârstei de 18 ani, persoana care nu se poate deplasa în ţară din motive obiective, poate depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal la sediul ambasadei.

Termen de rezolvare: 3 luni

Îndrumări de călătorie în Republica Indonezia

04.02.2020

Informăm cetăţenii români care doresc să călătorească/sau tranzitează în Republica Indonezia că începând cu 05 februarie 2020 ora 00.00, pasagerii care au stat mai mult de 14 zile în Republica Populară China nu li se permite…

Program de lucru la Ambasada României 24 ianuarie

22.01.2020

   Vineri, 24 ianuarie 2020, Ambasada nu lucrează, fiind sărbătoare legală.

Atenționare de călătorie pentru Republica Indonezia - ploi torențiale, intensificări ale vântului și inundații

08.01.2020

Ambasada României în Republica Indonezia informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Indonezia că, în conformitate cu datele transmise de Agenția de Meteorologie,…