Asistenţă şi servicii consulare pentru…

Căsătoria în Indonezia

 

Folosim această ocazie pentru a vă recomanda accesarea, mult mai facilă, a serviciilor consulare prin intermediul Ghișeului consular virtual www.econsulat.ro pentru diminuarea considerabilă a timpilor de așteptare și eliminarii riscului de a vă prezenta la sediul Secției Consulare fără documentele necesare.

Telefon Call Center (informatii consulare pentru cetatenii romani): +62 21 3106240

Email Call Center (informatii consulare pentru cetatenii romani): contact@informatiiconsulare.ro

 

În conformitate cu prevederile art.44, alin.(1) al Legii nr.119/1996, şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României pot încheia căsătorii între cetăţeni români sau dacă unul dintre viitorii soţi este cetăţean român, dacă aceasta este în concordanţă cu legislaţia ţării în care sunt acreditaţi şi dacă cel puţin unul dintre viitorii soţi, cetăţean român, are domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia consulară a misiunii diplomatice ori a oficiului consular.

Reprezentanţii ambasadelor şi consulatelor României în străinătate vă pot oferi detalii despre procedura de încheiere a căsătoriei la misiunea diplomatică.

Pentru cuplurile din care unul dintre parteneri este cetăţean al unei ţări din lista întocmită în conformitate cu Regulamentul CE 539/2001 şi Anexa IV la Codul Comunitar de Vize – lista statelor terţe suspuse obligativităţii obţinerii unei vize de tranzit aeroportuar înscrise în Anexa 1, acestea trebuie să prezinte dovezi incontestabile de natură să demonstreze trăinicia şi seriozitatea relaţiei de cuplu premergătoare căsătoriei. În acest scop, se va solicita o programare la ambasadă pentru un interviu a cărui evaluare va fi transmisă autorităţilor de imigrare din România.

Aceste măsuri sunt necesare pentru a combate migraţia ilegală în spaţiul Uniunii Europene prin încheierea de căsătorii de convenienţă facilitate de reţele internaţionale de crimă organizată şi trafic de fiinţe umane. România, ca ţară membră UE şi candidat la aderarea la spaţiul Schengen, se află sub obligaţia asumată cu responsabilitate de a aplica măsurile cele mai eficiente pentru controlul imigrării, adaptate la specificul fiecărei regiuni şi ţări în care este reprezentată diplomatic prin ambasade sau consulate generale, pentru a avea o contribuţie vizibilă şi recunoscută la asigurarea şi consolidarea siguranţei cetăţenilor săi şi ai altor state membre ale Uniunii Europene.
 
Etapele care trebuie parcurse sunt următoarele:
  • Obţinerea declaraţia de celibat tradusă în limba engleză de la Ambasada României.
  • Traducerea acesteia în limba indoneziană la un birou de traduceri local.
  •  Legalizarea traducerii în indoneziană la Ministerul Afacerilor externe indonezian.
  • Prezentarea documentului împreună cu actele de identitate ale celor doi parteneri la Oficiul de Stare Civilă districtual.
Dacă unul dintre parteneri este divorţat, trebuie să prezinte copia hotărârârii judecătoreşti definitivă tradusă în engleză şi legalizată de ambasadă.
 
După obţinerea certificatului de căsătorie eliberat de autorităţile indineziene, pentru a produce efecte juridice în România, acesta poate fi înscris în registrele de stare civilă ale Ambasadei României în Indonezia sau în România, la biroul de stare civilă al primăriei în raza căreia se află domiciliul comun al cuplului.
 
Ambasada nu oferă sprijin şi consultanţă în afara celor de mai sus, legatura cu autorităţile locale în vederea înregistrării căsătoriei, traducerii şi legalizării documentelor care urmează să fie prezentate la Secţia Consulară fiind responsabilitatea personală a cetăţenilor.

 

 

Declaraţia de celibat

 

Sprijin din partea ambasadei pentru înregistrarea căsătoriei înaintea autorităţilor indoneziene

În conformitate cu reglementările locale, cetăţenii străini care doresc să încheie căsătoria înaintea autorităţilor indoneziene trebuie să prezinte o declaraţie de celibat autentificată de ambasadă, tradusă în engleză şi legalizată la Ministerul Afacerilor Externe indonezian.
 
 

 

 

 

 

 

 

Programul Secției Consulare a Ambasadei României în Republica Indonezia

05.09.2019

În perioada 5 – 12 septembrie 2019, Secţia Consulară a Ambasadei României la Jakarta este închisă, eventualele solicitări de vize formulate de cetăţenii indonezieni şi alţi cetăţeni străini cu rezidență în Indonezia vor fi…

Modificarea legislaţiei electorale

30.07.2019

Vă informăm că a intrat în vigoare Legea nr. 148 din 24 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, publicată în Monitorul Oficial nr. 617 din 25 iulie 2019. În perspectiva alegerilor…

Recepţie cu ocazia încheierii Preşedinţiei rotative la Consiliul Uniunii Europene

28.06.2019

La 27 iunie 2019, Ambasada României la Jakarta a organizat o recepţie cu ocazia încheierii preşedinţiei rotative a României la Consiliul Uniunii Europene. Au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale, corpul diplomatic,…