Înscriere acte emise de autorităţi străine

Certificatul de căsătorie

 

Folosim această ocazie pentru a vă recomanda accesarea, mult mai facilă, a serviciilor consulare prin intermediul Ghișeului consular virtual www.econsulat.ro pentru diminuarea considerabilă a timpilor de așteptare și eliminarii riscului de a vă prezenta la sediul Secției Consulare fără documentele necesare.

Telefon Call Center (informatii consulare pentru cetatenii romani): +62 21 3106240

Email Call Center (informatii consulare pentru cetatenii romani): contact@informatiiconsulare.ro 

Acte necesare pentru înscrierea certificatului de căsătorie

Pentru înscrierea certificatului de căsătorie emis de autorităţile indoneziene, ambii soţi trebuie să se prezinte la ambasadă cu următoarele acte:

  1. originalul certificatului de căsătorie eliberat de autorităţile indoneziene - copia în indoneziană şi traducerea în engleză;
  2. actele de identitate ale soţilor. Cetăţeanul român va prezenta cartea de identitate sau paşaportul iar cetăţeanul străin paşaportul şi cartea de identitate;
  3. certificatele de naştere ale soţilor şi traducerea în engleză a certificatului de naştere al cetăţeanului indonezian.

În cazul în care numai unul dintre soţi se poate prezenta la ambasadă pentru depunerea cererii de înscriere şi completarea declaraţiilor ce trebuie date de ambii soţi înaintea consulului, va avea asupra sa (1) o procură notarială autentificată de un notar public prin care este împuternicit(ă) să semneze în numele soţului absent. De asemenea, trebuie să prezinte la dosarul de înscriere a actului emis de autorităţile indoneziene (2) o declaraţie pe proprie răspundere autentificată de un notar public că mandatarul/ mandatara nu mai este parte a unei alte căsătorii, numele şi prenumele ce urmează a fi purtate de mandatar/ mandatară după căsătorie, să precizeze că regimul matrimonial ales este cel al comunităţii bunurilor conform legii indoneziene şi dacă a fost semnat un contract prenupţial înainte sau după încheierea căsătoriei în faţa autorităţilor indoneziene.Dacă procura şi declaraţia pe proprie răspundere nu au fost autentificate de un notar public din România sau de un consul român, atunci acestea trebuie să fie apostilate corespunzător, în cazul în care statul de provenienţă este membru al Convenţiei de la Haga privind apostila, sau să fie supralegalizate la ministerul de externe al acelei ţări şi la ambasada respectivă din Jakarta sau, alternativ, la ministerul de externe al acelei ţări şi la ambasada Indoneziei din ţara respectivă.

Actele de la punctul (1) se supralegalizează la Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Justiţiei din Indonezia.

Când veţi veni la ambasadă veţi face următoarele:

 

  • Autentificarea sigiliului Ministerului Afacerilor Externe thailandeze
  • Traducerea în română a certificatului de căsătorie emis de autorităţile indoneziene după traducerea legalizată în engleză.
  • Înscrierea în registrul ambasadei a certificatului de căsătorie emis de autorităţile indoneziene şi eliberarea unui certificat de căsătorie românesc.

2. declaraţie prin care solicitantul confirmă, pe propie răspundere că nu a mai cerut înscrierea actului la o altă ambasadă, consulat sau autoritate română.

3. declaraţie prin care solicitantul atestă inexistenţa altei căsătorii.

4. declaraţii prin care soţii precizează care este numele de familie al fiecăruia după căsătorie.

5. declaraţie prin care soţii precizează legea şi regimul matrimonial alese la căsătorie înaintea autorităţilor indoneziene.

Întocmirea actului se va face numai în condiţiile în care s-a stabilit că soţul cetăţean român, în cazul în care a avut una sau mai multe căsătorii încheiate în străinatate şi hotărârea de divorţ a fost pronunţată în străinătate, a solicitat înscrierea menţiunilor de căsătorie şi de divorţ pe marginea actului de naştere din ţară. Dovada o poate face prezentând certificatul de naştere eliberat de autorităţile din ţară, cu toate menţiunile înscrise (referitoare la căsătorie sau divorţ).

Ghidul alegătorului român în străinătate

22.04.2019

Ghidul alegătorului român în străinătate poate fi consultat pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, la secțiunea dedicată alegerilor…

Informații privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru reprezentanții României în Parlamentul European

19.04.2019

Ambasada menționează că informațiile relevante cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor pentru reprezentanții României în Parlamentul European sunt diseminate pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe -…

Programul Ambasadei României în Republica Indonezia în perioada 26.04-01.05.2019

18.04.2019

Vă informăm că ambasada României în Republica Indonezia va fi închisă în zilele de 26 aprilie, 29 aprilie şi 30 aprilie 2019 pentru sărbătorirea Paştelui şi în ziua de 1 mai 2019, Ziua Internaţională a Muncii, sărbătoare publică…