Vize şi servicii consulare

Viza română. Servicii pt. cetăţenii străini

 

 

I. Viza română de scurtă şedere

1. Viza de tranzit aeroportuar identificată prin simbolul A
Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetăţenii statelor cuprinse în lista prezentată în (statele bifate cu **)

Condiţii: existenţa vizei statului de destinaţie şi a biletului de avion valabil până la destinaţie; în cazul în care statul de destinaţie este chiar statul de origine sau un alt stat pentru care solicitantul nu are obligaţia deţinerii unei vize de intrare, se va accepta numai biletul de avion valabil până la destinaţie, cu condiţia ca pe traseu să nu existe alte escale sau întreruperi în state pentru care solicitantul are obligaţia deţinerii unei vize de intrare sau de tranzit.

2. Viza de tranzit identificată prin simbolul B

Viza de tranzit este viza care permite unui străin să tranziteze teritoriul României. Viza de tranzit poate fi eliberată pentru unul, două sau mai multe intrări, fără ca durata fiecărui tranzit să depăşească 5 zile.

Condiţii: existenţa vizei statului de destinaţie şi a biletelor de călătorie valabile până la destinaţie; în cazul în care deplasarea se face cu un autovehicul, se vor prezenta permisul de conducere, documentele de înmatriculare ale autovehiculului şi cartea verde în care sunt înscrise datele de identificare ale titularului, statul de destinaţie şi statele de tranzit

3. Viza de scurtă şedere:

 • pentru turism identificată prin simbolul C/TU - pentru străinii care călătoresc în România pentru motive turistice

 • pentru vizită identificată prin simbolul C/VV - pentru străinii care se deplasează în România în vizită la cetăţeni români sau la străini posesori ai unui permis de şedere valabil pe teritoriul României

 • pentru afaceri identificată prin simbolul C/A - pentru străinii care călătoresc în România în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru instruirea personalului local sau pentru verificarea modului de folosire şi funcţionare a bunurilor achiziţionate ori vândute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industrială, precum şi pentru străinii care sunt sau urmează să devină asociaţi ori acţionari ai unor societăţi comerciale din România

 • pentru activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor române identificată prin simbolul C/ZA - în condiţiile justificării prezenţei în România

 • pentru activităţi sportive identificată prin simbolul C/SP - pentru străinii care călătoresc în România pe o durată limitată în vederea participării la competiţii sportive

 • pentru misiune identificată prin simbolul C/M- străinilor (şi membrilor lor de familie) care se deplasează în România pentru raţiuni ce ţin de funcţiile lor politice, administrative sau de utilitate publică, în cadrul guvernelor şi administraţiilor publice ale ţării de origine sau în cadrul organizaţiilor internaţionale

 • pentru transport identificată prin simbolul C/TR - pentru străinii care călătoresc în România pentru perioade scurte, în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de persoane.

 

PROCEDURA INVITAŢIEI PENTRU VIZA DE SCURTĂ ŞEDERE

În cazul în care sunteţi cetăţeni ai următoarelor state terţe, pentru a solicita acordarea vizei de intrare în România trebuie să îndepliniţi procedura invitaţiei.

 

II.  Viza română de lungă şedere

Tipurile de vize de lungă şedere sunt identificate prin unul dintre următoarele simboluri, în funcţie de activitatea pe care cetăţeanul terţ căruia i-a fost acordată o astfel de viză, urmează să o desfăşoare în România.

 • pentru studii, identificată prin simbolul D/SD – Art. 45 din OUG 194/2002, modificată: poate fi acordată, la cerere, străinilor care solicită intrarea pe teritoriul României în calitate de student sau care participă la un program de schimb de elevi.

 • pentru desfăşurarea de activităţi profesionale, identificată prin simbolul D/AP – Art. 42 din OUG 194/2002, modificată se acordă cetăţenilor statelor terţe care urmează să desfăşoare aceste activităţi în conformitate cu legile speciale, care reglementează condiţiile de exercitare a profesiilor respective.

 • pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, identificată prin simbolul D/AC – Art. 43 din OUG 194/2002, modificată: se acordă, pe baza avizului Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine, străinilor care sunt acţionari ori asociaţi, cu atribuţii de conducere sau de administrare, ai unor societăţi comerciale, persoane juridice române, care urmează să realizeze o investiţie, în condiţiile art. 43 din OUG 194/2002, republicată şi modificată prin Legea nr. 157 din 11 iulie 2011, pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

 • pentru activităţi religioase, identificată prin simbolul D/AR – Art. 47 din OUG 194/2002, modificată: se acordă străinilor, la cerere, de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din ţara în care aceştia îşi au reşedinţa sau domiciliul.

 • pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, identificată prin simbolul D/CS– Art. 48 din OUG 194/2002, modificată: se acordă străinilor în baza avizului Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi al Oficiului Român pentru Imigrări.

 • viza diplomatică şi viza de serviciu, identificată prin simbolul DS – Art. 25 din OUG 194/2002, modificată: permite intrarea în România, pentru o şedere, de regulă, de lungă durată, străinilor titulari ai unui paşaport diplomatic, respectiv de serviciu, care urmează să îndeplinească o funcţie oficială în calitate de membri ai unei reprezentanţe diplomatice sau ai unui oficiu consular al statului de apartenenţă în România.

Programul Secției Consulare a Ambasadei României în Republica Indonezia

05.09.2019

În perioada 5 – 12 septembrie 2019, Secţia Consulară a Ambasadei României la Jakarta este închisă, eventualele solicitări de vize formulate de cetăţenii indonezieni şi alţi cetăţeni străini cu rezidență în Indonezia vor fi…

Modificarea legislaţiei electorale

30.07.2019

Vă informăm că a intrat în vigoare Legea nr. 148 din 24 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, publicată în Monitorul Oficial nr. 617 din 25 iulie 2019. În perspectiva alegerilor…

Recepţie cu ocazia încheierii Preşedinţiei rotative la Consiliul Uniunii Europene

28.06.2019

La 27 iunie 2019, Ambasada României la Jakarta a organizat o recepţie cu ocazia încheierii preşedinţiei rotative a României la Consiliul Uniunii Europene. Au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale, corpul diplomatic,…